Chcę być przedsiębiorczy!

 

 

Od 1 listopada 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku Instytut HR Ewa Gordziej-Niewczyk w partnerstwie z firmą Projekt HR Aleksandra Skraburska realizował projekt

Chcę być przedsiębiorczy – podstawy przedsiębiorczości
w szkołach ponadgimnazjalnych

 

 

Serdecznie dziękujemy za udział w projekcie wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom, doradcom metodycznym i innym osobom, które zdecydowały się wykorzystywać w swojej pracy program nauczania przedsiębiorczości, opracowany w trakcie realizacji projektu.

Program jest dostępny w zakładce MATERIAŁY.

 

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki i realizowany w ramach działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia.

AD