Głosowanie – nauczyciele

Status osoby głosującej
  1. (wymagane)
  2. (wymagane)
  3. (wymagane)
  4. Zasady głosowania: 1) nie może Pani/Pan głosować na zespół ze swojej szkoły 2) ma Pani/Pan do rozdysponowania 10 punktów między wszystkie zespoły (suma oddanych punktów może maksymalnie wynieść 10)
  5. Sprawdź czy suma punktów przyznanych przez Panią/Pana nie jest większa od 10.
 

cforms contact form by delicious:days